Liên Hệ

VĂN PHÒNG GHI DANH (NVH SINH VIÊN)

 pghidanh@truongdaylaixeoto.vn
 Lầu 2 – 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
 (08) 62.777.393
 0937.663.494 – 0989.884.035
 www.truongdaylaixeoto.vn